"Svakom pametnom je jasno da su mene višali - mene ne bi pomenuli"