Sreda, 16.02.2022.

13:18

Finansiranje troškova izborne kampanje

Za finansiranje troškova izborne kampanje za parlamentarne ili predsedničke izbore, učesnik na izborima (politička stranka, koalicija političkih stranaka ili grupa građana) može da koristi sredstva prikupljena iz javnih i privatnih izvora.

Izvor: B92

Default images

U svrhu prikupljanja i trošenja sredstava za finansiranje izborne kampanje, učesnik na izborima mora da poseduje poseban račun, koji je dužan da otvori pre proglašenja njegove izborne liste, odnosno njegovog predsedničkog kandidata. Sva plaćanja troškova izborne kampanje mogu se vršiti isključivo sa tog posebnog računa.

Što se tiče prikupanja sredstava iz privatnih izvora, mora se voditi računa da maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou koje jedno fizičko lice može dati učesniku na izborima za finansiranje izborne kampanje iznosi najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, dok je u slučaju pravnih lica taj iznos najviše 200 prosečnih mesečnih zarada.

Kada je u pitanju finansiranje troškova izborne kampanje iz javnih izvora, odnosno budžeta Republike Srbije, da bi učesnik na izborima mogao da dobije ta sredstva neophodno je da, prvo, prilikom podnošenja izborne liste, odnosno predloga predsedničkog kandidata, Republičkoj izbornoj komisiji preda i izjavu da želi da koristi sredstva iz javnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje.

Republička izborna komisija prikuplja te izjave od učesnika na izborima i prosleđuje ih Ministarstvu finansija na dalju nadležnost, čime se iscrpljuje uloga Republičke izborne komisije u pogledu primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

U daljem postupku, nadležne institucije su Ministarstvo finansija, koje vrši obračun i transfer sredstava iz budžeta učesnicima na izborima, i Agencija za borbu protiv korupcije, koja vrši kontrolu troškova izborne kampanje nakon sprovedenih izbora.

Drugi uslov da bi učesniku na izborima bila uplaćena budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje jeste da je učesnik na izborima položio tzv. „izborno jemstvo“, u vrednosti sredstava koja treba da mu budu uplaćena iz budžeta. Izborno jemstvo se polaže kod Ministarstva finansija i može se sastojati u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.

Za pokrivanje troškova izborne kampanje država izdvaja iznos od 0,07% poreskih prihoda budžeta Republike Srbije.

Raspodela ovih sredstava se razlikuje u zavisnosti da li su u pitanju parlamentarni ili predsednički izbori.

Na parlamentarnim izborima, 20% budžetskih sredstava namenjenih pokrivanju troškova izborne kampanje raspoređuje se, pre održavanja izbora, u jednakim iznosima svim učesnicima na izborima koji su dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora.

Preostalih 80% sredstava iz budžeta se dodeljuje učesnicima na izborima koji su osvojili poslaničke mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, bez obzira na to da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Što se tiče predsedničkih izbora, učesnicima na izborima koji su dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora pre održavanja izbora se raspoređuje 50% budžetskih sredstava, takođe u jednakim iznosima. Raspodela preostalih 50% sredstva zavisi od toga da li je predsednik Republike izabran na prvom ili ponovljenom glasanju (tzv. prvi i drugi krug izbora). Ako predsednik Republike bude izabran u prvom krugu izbora, svih preostalih 50% budžetskih sredstava se dodeljuje predlagaču kandidata koji je izabran, bez obzira na to da li je koristio sredstva iz javnih izvora. Ako predsednik Republike bude izabran u drugom krugu izbora, preostalih 50% budžetskih sredstava se u jednakim iznosima, pre održavanja drugog kruga, uplaćuju predlagačima kandidata koji učestvuju u drugom krugu, takođe bez obzira na to da li su koristili sredstva iz javnih izvora.

Nakon održanih izbora, učesnik na izborima je dužan:
  • da sva neutrošena sredstva dobijena iz budžeta vrati u budžet Republike Srbije;
  • da sva neutrošena sredstva dobijena iz privatnih izvora prenese na račun koji koristi za redovan rad;.
  • da sva sredstva dobijena iz budžeta vrati u budžet ako na izborima ne osvoji najmanje 1% glasova (odnosno najmanje 0,2% glasova ako na parlamentarnim izborima ima status političke stranke, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina) *
  • da Agenciji za borbu protiv korupcije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, podnese izveštaj o troškovima izborne kampanje, odnosno o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora.


*ako učesnik na izborima ne vrati dobijena sredstava za koja je položio izborno jemstvo, izvršiće se povraćaj ovih sredstava iz sredstava položenog izbornog jemstva

izvor: RIK

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Podeli: