Skupština zaseda vanredno, posle podne o promeni Ustava VIDEO/FOTO

Poslanici Skupštine Srbije danas na novoj vanrednoj sednici raspravljaju o kadrovskim rešenjima u oblasti pravosuđa i tužilaštva.

Izvor: Tanjug
Podeli
FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs
FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs

Ustavne promene odnose se na oblast pravosuđa, a građani su se o njima pozitivno izjasnili na referendumu 16. januara.

Na dnevnom redu vanredne sednice je predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predlozi odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva i predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Poslanici će se izjasniti i o autentičnom tumačenju odredbe Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema (sposobnosti za zajednički rad različitih sistema), kao i o razrešenju i imenovanju članova RIK-a.

Na dnevnom redu sednice, sa početkom u 17 časova, biće proglašenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Srbije, saopšteno je iz Skupštine.

Republička izborna komisija (RIK) saopštila je da je konačni rezultat referenduma o promeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa pokazao da je za promenu glasalo 59,62 odsto glasača, dok je "ne" zaokružilo 39,35 odsto. Cilj promene Ustava je postizanje veće nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tušilaštva. Usvojenim amandmanima menjaju se ustavne odredbe o uređenju sudova i javnih tužilaštava, tako da će sudije, predsednika Vrhovnog suda i predsednike sudova birati Visoki savet sudstva (VSS), a ne više Narodna skupština.

FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs
FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs

Takođe i glavne javne tužioce i javne tužioce biraće Visoki savet tužilaca, a ne više Narodna skupština. Pored ostalog, ukida se prvi izbor sudija na mandat od tri godine i garantuje stalnost sudijske funkcije, koja traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Amandmani predviđaju i promenu naziva najvišeg suda u Republici, pa će umesto Vrhovni kasacioni sud taj sud nositi naziv Vrhovni sud. VSS će činiti 11 članova od kojih su šest sudije koje biraju njihove kolege sudije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsednik Vrhovnog suda koji.

Predsednika Vrhovnog suda i predsednike sudova će takođe birati VSS. Za članove VSS iz reda istaknutih pravnika mogu biti izabrana lica sa najmanje 10 godina iskustva u pravnoj struci, koji ne mogu biti članovi političke stranke i moraju biti dostojni ove funkcije. Njih će birati Narodna skupština posle sprovedenog javnog konkursa, a detaljni uslovi za konkurs biće propisani zakonom. Najveće promene tiču se organizacije javnog tužilaštva i predviđaju da funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni tužioci i javni tužioci.

FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs
FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs

Glavni tužioci vršiće funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a sadašnji zamenici javnih tužilaca postaće javni tužioci i vršiće funkciju javnog tužilaštva zajedno sa glavnim javnim tužiocima. Najviše javno tužilaštvo se više neće zvati Republičko javno tužilaštvo već Vrhovno javno tužilaštvo, a kojim rukovodi Vrhovni javni tužilac. Amandmani predviđaju i da glavne javne tužioce i javne tužioce bira Visoki savet tužilaca, a ne više Narodna skupština na predlog Vlade. Samo će Vrhovnog javnog tužioca i dalje birati Narodna skupština na predlog Visokog saveta tužilaca, posle sprovedenog javnog konkursa.

FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs
FOTO TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC/bs

Visoki savet tužilaca ima 11 članova od kojih su pet javni tužioci koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skuoština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe. Posle proglašenja uslediće izrada pratećih zakona koje treba uskladiti sa ustavnim promenama koje su građani prihvatili.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 95 idi na stranu