1. Niti su partizani bili monolitna grupa, niti su to bili četnici. Draža Mihajlović i mnogi časni oficiri su jedna priča, a četnici koljači su druga. Partizani koji su po Krajini se formirali da zaštite svoje domove od ustaša su jedna priča, a oni koji su posle II sv. rata 'delili pravdu' i među obrazovanim Srbima rodoljubima su druga. Sva ko tumači te događaje iz neke perspektive, a suština je da shvatimo da je rat uvek loš, da uvek podvaja, uništava ljude. Dugo živim u SAD i ova priča o spašavanju američkih vojnika je priča naših emigrantskih krugova, okupljenih oko crkve, ona nije poznata šire i neće je proslaviti ni ovaj pilot.
  (Iz Amerike, 22. jul 2020 21:14)

  # Link komentara

 2. A onda su 1999 ponovo leteli iznad Pranjana i bacali bombe po Srbiji. Čudi me da neka nije zvršila baš u selu koje je spašavalo njihove predhodnike.
  (Vladimir, 15. jun 2020 09:58)

  # Link komentara

 3. Iz političkih razloga i Amerikanci su počeli da negiraju ulogu Draze i četnika što je velika greška. Ali, samo mi mozemo spasiti sebe od zabluda i lazi, ne mogu to uraditi drugi umesto nas
  (Ljiljana, 18. oktobar 2019 12:47)

  # Link komentara