"Možemo doći u situaciju da ne bude dovoljno bolničkih kapaciteta"