Odsanjani normalni uslovi za život - java

Voda iz česme, kanalizacija...za nekoga je i dalje samo san. Od ove jeseni četiri romske porodice iz zaječarskog sela Rgotina više ne moraju da sanjaju normalne higijenske uslove za život.