Za najbrutalnija krivična dela od decembra - doživotna kazna

Najradikalnije izmene Krivičnog zakonika, među kojima je i nova vrsta krivične sankcije - doživotni zatvor, koja će zameniti postojeću najtežu kaznu 30-40 godina, počinju da se primenjuju od nedelje 1. decembra. Ovu vrstu kazne, čije izvršenje ne može da zastari, sudovi će moći da izriču samo budućim počiniocima najbrutalnijih krivičnih dela, koja budu izvršena počev od pomenutog datuma, ali ne i mlađima od 21 godine.

strana 1 od 46 idi na stranu