Medijska scena Srbije - oktobar-decembar 2015.

Pravni monitoring medijske scene u Srbiji se nastavlja - na sajtu ANEM-a su objavljeni 65, 66 i 67. monitoring izveštaji (oktobar, novembar, decembar 2015).

Izvor: B92

Četvrtak, 25.02.2016.

09:04

Medijska scena Srbije - oktobar-decembar 2015.

65. monitoring izveštaj - oktobar
 • Sloboda izražavanja5 odabranih slučajeva pritisaka na novinare i medije u ovom periodu: na ekipu Istinomera, ekipu mreže Krik, urednika portala Telepromter, urednika kulturne rubrike u dnevnom listu „Magyar Szo”, i na javni servis RTS - u Izveštaju je data pravna analiza tih slučajeva; od sudskih postupaka stručno su komentarisani: krivični postupak koji se vodi zbog objavljivanja spiska navodnih Srbomrzaca (RDP B92 protiv Pokreta „Naši”); presuda Višeg suda u Beogradu, u slučaju Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, protiv novinara Nikole Radišića i RDP B92, koja je primer dobre sudske prakse u medijskim slučajevima.
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o javnom informisanju i medijima: problemi u primeni pravila o projektnom sufinansiranju i njihov uzrok; Zakon o elektronskim medijima: pitanje političke promocije van predizborne kampanje, u kontekstu direktnog prenosa svečanosti SNS-a, i postupanje REM-a u tom slučaju; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije; umrežavanje TV i radio stanica. Zakon o javnim medijskim servisima: javne rasprave koje su oba javna servisa sprovela o svojim programskim sadržajima, uloga Programskih saveta javnih servisa, i drugi aspekti transparentnosti rada javnih servisa.
 • Usvajanje novih zakonanajavljeno je da će se Predlog zakona o oglašavanju uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
 • Rad nadležnih organaRegulatorno telo za elektronske medije (REM)– kako je REM reagovao u slučaja medijske hajke TV Happy na predsednicu Privrednog suda u Pančevu; Savet za štampu i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – kako je Savet, a kako je Poverenica reagovala povodom teksta o migrantima u „Informeru”, spornog s aspekta povrede profesionalnih i pravnih pravila koja se odnose na zabranu diskriminacije;
 • Proces privatizacije medijasituacija koja nastupa posle završetka prodaje kapitala;
 • Zaključak Izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u oktobru 2015.


Šezdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:
 • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);


četiri stručna autorska teksta:
 • Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata - sumiranje rezultata - autor: Slobodan Kremenjak, advokat
 • Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije: Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? - autor: Miloš Stojković, advokat
 • Javni interes u oblasti javnog informisanja - autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti- autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu


i peti tekst:
 • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.


Publikacija je dostupna ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene, potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova! 66. monitoring izveštaj - novembar

Kratak sadržaj:
 • Sloboda izražavanjaanalizirani slučajevi: ugrožavanje sigurnosti novinarke „Blica” Milice Ivanović, nova „intervencija” Komunalne policije prema novinarima, i bizaran slučaj „pritvaranja” novinarske ekipe „Politike” od strane privatnog lica; takođe je analiziran napad na ekonomsku forenzičarku i člana Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, kao i otkazivanje promocije knjige „Vučić i cenzura” u Nišu; stručno je komentarisan i Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu, u delu koji se odnosi na oblast medijskih sloboda. Sudski postupci – obrađena je presuda Višeg suda u Beogradu u sporu koji je vođen po tužbi Marijana Rističevića, poslanika SNS-a u Narodnoj skupštini, protiv RDP B92, za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda.
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o elektronskim medijima: pitanje političkog oglašavanje van predizborne kampanje i nastavak polemike povodom odluke Regulatornog tela za elektronske medije da ne pokrene postupak protiv televizija koje su direktno prenosile javni događaj SNS-a; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Zakon o javnim medijskim servisima: nove kontroverze oko finansiranja javnih medijskih servisa; postupak za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove RTS.
 • Usvajanje novih zakonamogući problemi zbog najavljenog izostanka javne rasprave o izmenjenom Nacrtu zakona o autorskom i srodnim pravima.
 • Rad nadležnih organaRegulatorno telo za elektronske medije (REM)– pravna analiza Preporuke o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja”; Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – analiziran je slučaj neovlašćenog objavljivanja podataka o zdravstvenom stanju u medijima.
 • Proces privatizacije medijaanaliziran je slučaj „Tanjug";
 • Zaključak Izveštaja – sumirani nalazi i zaključak o situaciji na medijskoj sceni Srbije u novembru 2015.


Šezdeset šesti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Predstavljena Monitoring publikacija XII

ANEM je svoju Monitoring Publikaciju XII javno predstavio na dvanaestom monitoring okruglom stolu, koji je održan 23.12.2015. u Beogradu. Publikaciju su predstavili autori tekstova, a nakon prezentacije Publikacije, učesnici skupa su diskutovali o pitanjima koja su relevantna za teme koje su obrađene u tekstovima autora. Više u izveštaju sa ovog skupa. 67. monitoring izveštaj - decembar

U Izveštaju je obrađeno:
 • Sloboda izražavanjaseksistički skandal ministra odbrane, ocene međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Srbiji i Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji se bavi mogućim uticajem institucija javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga..
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o javnom informisanju i medijima: kako su dodeljena sredstva na javnom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u Gradu Beogradu, i mogući načini za rešavanje problema u oblasti projektnog sufinansiranja; kako pitanje informisanja na manjinskim jezicima rešiti na kvalitetan način. Zakon o elektronskim medijima: problemi u postupku izbora dva kandidata za mesto u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja koja se bave zaštitom dece i slobodom izražavanja; analiza Nacrta predloga strategije razvoja medijskih usluga i Nacrta uputstva koje se odnosi na vreme emitovanja rijalitija prisilnog okruženja.
 • Usvajanje novih zakonapravna analiza predloženih izmena Zakona o javnim medijskim servisima i Predloga zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, i problemi koji mogu nastati njihovim usvajanjem.
 • Rad nadležnih organa – postupak kontrole koji je Zaštitnik građana sproveo u Komunalnoj policiji grada Beograda, kao i postupak kontrole koji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo u psihijatrijskoj klinici „Laza Lazarević”, a u vezi sa neovlašćenim objavljivanjem podataka iz te klinike u programu TV Pink.
 • Proces digitalizacije – Povodom odluke Regulatornog telo za elektronske medije da se pokrajinski javni servis više ne emituje iz alotmenta Avala, u Izveštaju se ukazuje na probleme koje takva odluka može proizvesti u praksi.
 • Proces privatizacije medijaproces likvidacije JP Tanjug i status dozvola medija koji nisu privatizovani do 31. oktobra 2015. godine.
 • Zaključak Izveštaja – šta je obeležilo medijsku scenu u Srbiji u decembru 2015, i šta su suštinski problemi u medijskom sektoru.


Šezdeset sedmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

ANEM ODRŽAO OKRUGLI STO „EFEKTI PRIMENE MEDIJSKIH ZAKONA I DALJE SMERNICE ZA MEDIJSKU REFORMU

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija je, 29. januara 2016. godine, održala u Beogradu okrugli sto o efektima dosadašnje primene medijskih zakona, od njihovog usvajanja u avgustu 2014. godine.

Skup je imao za cilj da okupi predstavnike medijskih i novinarskih udruženja, akademske zajednice, civilnog društva, nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana, koji bi u međusobnoj razmeni mišljenja mapirali dosadašnje efekte medijskih zakona, i predložili smernice i preporuke za izmenu regulative i prakse, kako bi se na adekvatan način ispunili ciljevi koje je postavila Medijska strategija iz 2011. godine. Zaključci i preporuke sa skupa su dostuni u izveštaju ovde. Izradu Izveštaja i Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njima nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja i Publikacije.

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 1

Pogledaj komentare

1 Komentari

Podeli: