Nedelja, 13.02.2022.

23:31

Najvažnija pitanja i odgovori o izborima

Republička izborna komisija na svom sajtu priredila je spisak najčešćih pitanja o izborima i izbornom procesu za sve one koji o ovoj temi imaju nedoumice.

Izvor: B92

Default images

1.Gde mogu da proverim da li sam upisan/a u birački spisak?

Da li ste upisani u birački spisak možete proveriti odlaskom u svoju opštinsku/gradsku upravu ili upitom na internet stranici https://upit.birackispisak.gov.rs.

2. Nekoliko dana pred izbore punim 18 godina. Kako da se upišem u birački spisak da bih glasao na izborima?

Po raspisivanju izbora, u birački spisak se upisuju i maloletna lica koja će biračko pravo steći najkasnije na dan izbora. Ove birače upisuje opštinska, odnosno gradska uprava po službenoj dužnosti.

3.U biračkom spisku je upisano moje devojačko prezime? Šta treba da uradim kako bi u biračkom spisku bilo upisano moje novo prezime?

Neophodno je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj ste prijavljeni, podnesete zahtev za promenu u biračkom spisku. O zahtevu za promenu podatka u biračkom spisku odlučuje se u roku od 24 časa od prijema zahteva.

4. Živim u inostranstvu. Da li i kako mogu da na izborima glasam u zemlji u kojoj trenutno živim?

Možete! Naime, birači koji žive u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije (ambasade i konzulati), najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Bitno je napomenuti da se u inostranstvu može glasati samo na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i na izborima za predsednika Republike.

O tome kako se vrši prijavljivanje i koja su potrebna dokumenta informišite se na veb prezentacijama Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

5. Studiram van mesta u kojem imam prijavljeno prebivalište. Da li i kako mogu da na izborima glasam u mestu u kojem studiram?

Možete! Neophodno je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu studiranja, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora, podnesete zahtev da se u birački spisak upiše podatak da ćete na predstojećim izborima glasati u tom mestu.

6. Na dan održavanja izbora neću biti u mestu gde živim, već ću biti kod svojih roditelja. Da li i kako mogu da glasam u tom mestu?

Možete! Neophodno je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu u kojem žive roditelji, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana izbora, podnesete zahtev da se u birački spisak upiše podatak da ćete na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

7. Promenio/la sam svoju adresu prebivališta. Kako da promenim svoje biračko mesto?

Ovu promenu bi trebalo da, po službenoj dužnosti, izvrši organ koji vodi birački spisak za mesto u koje ste se preselili. U svakom trenutku ovo možete proveriti odlaskom u opštinsku/gradsku upravu ili upitom na internet stranici https://upit.birackispisak.gov.rs.

8. Kada počinje i do kada traje glasanje?

Biračka mesta u Republici Srbiji otvaraju se u 7:00 časova, a zatvaraju u 20:00 časova i u toku tog vremena biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno. Birači koji se zateknu na biračkom mestu u 20:00 časova imaju pravo da glasaju, bez obzira na to što je isteklo predviđeno vreme za glasanje.

Na biračkim mestima u inostranstvu se, takođe, glasa od 7:00 do 20:00 časova po lokalnom vremenu s tim da se glasanje na biračkim mestima u državama koje se nalaze u vremenskim zonama zapadno od vremenske zone u kojoj je Srbija obavlja prethodnog dana u odnosu na dan glasanja u Srbiji.

9. Na dan izbora neću moći da glasam. Da li mogu da glasam ranije?

Ne! Glasanje se može obaviti isključivo na dan izbora.

10. Da li mogu da glasam iako nisam dobio/la ili na glasanje nisam poneo/la obaveštenje o danu i vremenu glasanja?

Da! Iako, prema zakonu, birač mora da dobije obaveštenje o danu i vremenu glasanja, birač nije u obavezi da to obaveštenje ponese na biračko mesto i birački odbor ne sme da uslovi birača pokazivanjem tog obaveštenja. Obavezno je da ponesete važeću ličnu kartu ili važeću putnu ispravu (pasoš) kako bi dokazali svoj identitet.

11. Kojim dokumentom mogu da dokažem svoj identitet?

Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem). Takođe, birač u Vojsci Srbije, svoj identitet može da dokaže i vojnom legitimacijom koja sadrži sliku birača i njegov jedinstveni matični broj građana, dok birač koji glasa na biračkom mestu unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija, svoj identitet može da dokaže i odgovarajućom ispravom koju mu izdaje taj zavod.

12. Da li mogu da dokažem svoj identitet vozačkom dozvolom?

Ne! Za dokazivanje identiteta više se ne može koristiti vozačka dozvola, jer njen nov obrazac više ne sadrži JMBG birača.

13. Da li mogu da glasam iako me birački odbor nije pronašao u izvodu iz biračkog spiska?

Ne možete! Birački odbor neće dozvoliti da glasa lice koje nije upisano u izvod iz biračkog spiska.

14. Šta treba da uradim ako me birački odbor nije pronašao u biračkom spisku?

Birač kojeg birački odbor ne pronađe ni u izvodu iz biračkog spiska, ni u spisku naknadnih promena u biračkom spisku, treba da proveri na kojem je biračkom mestu upisan u birački spisak, upitom na internet stranici https://upit.birackispisak.gov.rs, ili kontaktiranjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na brojeve telefona koje to ministarstvo upravo za ove potrebe objavljuje na dan izbora na svojoj veb prezentaciji www.mduls.gov.rs.

15. S obzirom na to da sam slep/a, kako da se potpišem u izvodu iz biračkog spiska?

Birač sa invaliditetom, odnosno slepo lice koje nije u stanju da svojeručno napiše svoje ime i prezime u izvodu iz biračkog spiska, ima mogućnost da se potpiše tako što će na odgovarajuće mesto u izvodu otisnuti pečat koji sadrži podatke o njegovom ličnom identitetu, odnosno pečat sa ugraviranim potpisom (faksimil). U slučaju da birač ne poseduje ovakav pečat, odnosno faksimil, birač se ne potpisuje u izvodu iz biračkog spiska, već to umesto njega čini njegov pomagač kojeg je doveo sa sobom na biračko mesto radi popunjavanja glasačkog listića.

16. Kako pravilno da popunim glasački listić da bi bio važeći?

Pravilno popunjavanje glasačkog listića podrazumeva glasanje samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te izborne liste.

17. Ako pogrešno popunim glasački listić, da li mogu da dobijem novi glasački listić?

Ne možete! Svaki birač dobija isključivo jedan glasački listić.

18. Ja sam birač sa invaliditetom. Da li neko može da mi pomogne da glasam?

Može! Zakonom je propisano pravo birača koji nije u mogućnosti da na biračkom mestu lično glasa (slepo, invalidno ili nepismeno lice) da sa sobom povede lice koje će umesto njega, na način koje mu ono odredi, ispuniti glasački listić, odnosno obaviti glasanje.

19. Moji roditelji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto. Da li mogu da glasam umesto njih?

Ne možete! Ustav Republike Srbije i zakon propisuju da je glasanje lično. Jedini izuzetak predstavlja glasanje uz pomoć pomagača, za lica koja nisu u mogućnosti da na biračkom mestu lično glasaju (slepa, invalidna ili nepismena lica) i koja mogu sa sobom da na biračko mesto povedu lice koje će umesto njih, na način na koji mu oni odrede, ispuniti glasački listić, odnosno obaviti glasanje.

20. Da li imam pravo da glasam kod kuće?

Imate, ali pod određenim uslovima. Naime, zakon dozvoljava mogućnost glasanja kod kuće, ali isključivo nemoćnim i sprečenim licima. Pod nemoćnim i sprečenim licima smatraju se: lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Sprečenim licem se ne smatra lice koje ne može da dođe da glasa na biračkom mestu usled npr. obaveza na poslu.

21. Da li moram da kažem, ako me neko pita, da li sam i za koga glasao?

Ne morate! Ustav Republike Srbije i zakon propisuju da je glasanje tajno. U tom cilju se glasanje na biračkom mestu obavlja iza paravana koji treba da obezbedi da niko ne može da vidi kako ste glasali, odnosno da li ste i koga zaokružili na glasačkom listiću. To, dalje, u praksi znači da niste dužni da odgovorite da li ste i za koga glasali i zašto jeste ili niste glasali, bez obzira na činjenicu da li vas je to pitao član biračkog odbora, posmatrač, novinar ili neki drugi birač.

22. Da li i kako mogu da budem član biračkog odbora?

Možete, pod uslovom da imate izborno pravo (punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije) i pod uslovom da niste kandidat za narodnog poslanika. Ukoliko ispunjavate ove uslove, ovlašćeni predlagač (neka poslanička grupa u Narodnoj skupštini ili podnosilac proglašene izborne liste) može da Vas predloži za člana biračkog odbora u stalnom sastavu ili proširenom sastavu.

23. Da li smem da na biračkom mestu slikam svoj popunjen glasački listić?

Ne smete! Upotreba mobilnih telefona i drugih sredstava elektronskih komunikacija, kao i fotoaparata i kamera je izričito zabranjena na biračkom mestu.

24. Gde mogu da pronađem rezulatate izbora i spisak izabranih narodnih poslanika?

Izveštaj sa rezultatima izbora, kao i odluka o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine, objavljuju se na veb prezentaciji Republičke izborne komisije. Takođe, Republička izborna komisija ove akte objavljuje i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

izvor. RIK

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Podeli: