TV B92 - Obaveštenje o obradi podataka

B92 prikuplja Vaše podatke o ličnosti, i to za korišćenje sledećih servisa: Fantasy igre, Slanje fotografija i snimaka, Pitajte lekara, Ljubimac, Moj kvadrat, B92 FM i Najsmešniji video. Vaše podatke koristimo isključivo za omogućavanje pristupa i korišćenja servisa B92. Prihvatanjem ovih pravila korišćenja, saglašavate se da se Vaši podaci koriste za ovu svrhu. Vaš pristanak možete u svakom trenutku povući što povlači za sobom prestanak dalje obrade.

Fantasy

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta http://igre.b92.net/fantasy/premier_league_2012.php podatke o vama, i to: ime i prezime, e-mail adresa, telefon.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili da učestvujete u onlajn igri „Fantasy Football premijer liga“.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Slanje fotografija i snimaka

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta www.b92.net/upload/ podatke o vama, i to: ime i prezime, e-mail adresa, telefon.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili da koristite naš servis slanja fotografija i snimaka.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Slanje fotografija i podataka

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem internet stranice www.b92.net/mkmp/posalji-recept.php podatke o vama, i to: ime i prezime, e-mail adresa, adresu i grad.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili registraciju i učestvovanje u nagradnom konkursu „Pošaljite recept“.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Kviz Čelična snaga

RDP B92 a.d. kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem internet stranice http://igre.b92.net/kviz/registracija.php?id_kviz=83 podatke o vama, i to: ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili registraciju i učestvovanje u onlajn kvizu „Čelična snaga u bojama igre“.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Lekar

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta www.b92.net/zdravlje/pitajtelekara/ podatke o vama, i to: ime i prezime, e – mail adresa, godine, pol, zdravstveno stanje, podatke za koje sami odlučite da podelite sa nama.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili korišćenje servisa radi postavljanja pitanja lekaru.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Ljubimac

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta www.b92.net/ljubimac/ podatke o vama, i to: ime i prezime, e - mail.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili korišćenje servisa radi postavljanja pitanja o zdravlju ljubimaca.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Moj kvadrat

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta www.mojkvadrat.rs/ podatke o vama, i to: ime i prezime, mobilni telefon, korisničko ime.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili oglašavanje nekretnina i dovođenje u vezu potencijalnih kupaca i prodavaca nekretnina.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

B92 FM

RDP B92 kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja putem Internet sajta www.b92.fm podatke o vama, i to: korisničko ime, e –mail adresa, ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, pol.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo da bismo vam omogućili korišćenje servisa besplatnog slušanja muzike putem live streaming –a.

Podaci o vama se prikupljaju i obrađuju na osnovu vašeg pristanka, koji pružate registracijom za korišćenje ovog servisa.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Smešna strana Srbije

RDP B92 a.d. kao rukovalac podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke: Ime i prezime, datum rođenja, mesto i adresu, kao i e-mejl adresu. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za potrebe registracije i učestvovanja u nagradnom konkursu „Smešna strana Srbije“, i u druge svrhe se neće koristiti.

Registracijom na internet sajtu se saglašavate da se Vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju na gore navedeni način i u gore navedene svrhe.

Pristanak možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana povlačenja pristanka.

Vaši podaci će biti dostupni isključivo licima koja su ovlašćena za realizaciju nagradnog konkursa i ostalim licima neće biti prosleđivana. Ukoliko smatrate da su vaši podaci neovlašćeno uneti u bazu, imate pravo na uvid u dokument po kojem je izvršen unos podataka, kao i da dobijete kopiju istog.

Podaci o ličnosti se neće kopirati (elektronski niti na bilo koji drugi način), slati ili činiti dostupnim bilo kom licu koje nije na to ovlašćeno.