Enciklopedija izbora -

Enciklopedija izbora

O izborima za predsednika Republike

Izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko, prema Ustavu Republike Srbije, traje mandat predsednika Republike. Osim ovih redovnih, mogući su i vanredni predsednički izbori, koji se sprovode kada je predsednik Republike sprečen da obavlja tu dužnost ili kada mu mandat prestane pre isteka vremena na koje je izabran.

Enciklopedija izbora sreda 16.02. 23:42 Komentara: 0

O izborima za narodne poslanike

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije (parlamentarni izbori) održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Ustavu Republike Srbije, traje mandat jednog saziva Narodne skupštine. Osim ovih redovnih, mogući su i vanredni izbori, koji se sprovode kada Narodna skupština bude raspuštena ukazom predsednika Republike u slučajevima određenim Ustavom.

Enciklopedija izbora sreda 16.02. 23:35 Komentara: 0

Provera upisa u Jedinstveni birački spisak

Upit u birački spisak prikazuje podatak o biračkom mestu da će birač na predsedničkim/parlamentarnim izborima glasati prema izabranom mestu glasanja u zemlji ili inostranstvu, kao i po mestu boravišta za interno raseljena lica, dok za lokalne / pokrajinske izbore prikazuje podatak za glasanje birača samo po mestu prebivališta.

Enciklopedija izbora sreda 16.02. 23:34 Komentara: 1

Glasanje u inostranstvu

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (do 12. marta 2022. godine u ponoć), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Enciklopedija izbora sreda 16.02. 13:07 Komentara: 0

Boja glasačkih listića

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 15. februara 2022. godine, donela Odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 3. april 2022. godine.

Enciklopedija izbora sreda 16.02. 13:05 Komentara: 0

Izbori - demokratska načela i zakoni

Osnovna načela izborne slobode iziskuju da svaki punoletni radno sposobni građanin ima i aktivno biračko pravo (da bude glasač) i pasivno biračko pravo (da bude kandidat za javnu funkciju). Tokom istorije širenje biračkog prava do opšteg prava glasa bio je dug i kompleksan proces – na početku su pravo glasa imali samo punoletni muškarci sa određenim društvenim i finansijskim statusom. Vremenom se biračko telo proširivalo, najčešće spuštanjem (kasnije ukidanjem) imovinskom cenzusa, zatim i spuštanjem granice prava glasa, da bi u predvečerje Prvog svetskog rata pokret za ženska prava uspeo da ostvari cilj, pa sada u velikoj većini država biračko pravo imaju svi punoletni radno sposobni građani.

Enciklopedija izbora nedelja 13.02. 23:32 Komentara: 0

[Izborni sistemi] Mešoviti izborni sistemi

Jasno je da i većinski i proporcionalni sistemi imaju niz prednosti i mana. Da bi se mane neutralisale, priličan broj država sprovodi mešoviti sistem, u većoj ili manjoj meri. Blaže verzije mešovitog sistema bile bi primeri iz Hrvatske (pomenuta odvojena lista za 8 poslanika manjina) ili Slovenije (88 poslanika proporcionalno, plus po jedan predstavnik mađarske i italijanske nacionalne manjine većinski).

Enciklopedija izbora nedelja 13.02. 23:31 Komentara: 0

[Izborni sistemi] Proporcionalni – više izbornih jedinica

Osnovna pravila proporcionalnog sistema sa jednom izbornom jedinicom odnose se i na sistem sa više izbornih jedinica, ali podela teritorije na izborne jedinice vuče za sobom specifičnosti. Pre svega, podela na regione omogućava strankama koje nisu zastupljene na celoj teritoriji države da konkurišu za mesto u skupštini, prelazeći izborni cenzus tamo gde su dovoljno jaki.

Enciklopedija izbora nedelja 13.02. 23:31 Komentara: 0

[Izborni sistemi] Džerimandering

Da bi obezbedio svojoj partiji pobedu na izborima 1812, tadašnji guverner Masačusetsa Elbridž Geri iscrtao je izborni okrug vrlo bizarnog izgleda, veoma sličnog daždevnjaku (salamanderu). Novinari su od njegovog prezimena (čiji izgovor se u zajedničkoj imenici iskvario tokom ova dva veka iz „geri“ u „džeri“) i reči “salamander“ stvorili termin koji označava prekrajanje izbornih granica da bi se ostvario bolji rezultat na izborima. Reč je u Oksfordski rečnik ušla još pre polovine XIX veka i kao takva danas se koristi širom sveta.

Enciklopedija izbora nedelja 13.02. 23:31 Komentara: 0